Lille Nyhavn – Skanderborg

Vi skal følge byggeriet af Lille Nyhavn

Lille Nyhavn er et byggeprojekt i Skanderborg. Projektet har været undervejs i ca. 12 år. fra tanke / ide´ til der hvor vi er nu med de sidste streger udtaler Projektchef Søren Dyhm (Lille Nyhavn A/S).

Der var engang:
Det hele er startet med at der blev erhvervet nogle boliger her i det centrale Skanderborg midtby. Boligerne er typisk fra sidst i 1800 og begyndelsen af 1900. Boligerne udgør det gamle hovedstrøg (Adelgade 116 – 132) hvor en stor del af byens handel foregik. Dette hovedstrøg har bagsiden af bebyggelsen vendt mod den skønne Skanderborg Sø.
Adelgade var også den gamle Hovedvej (A10) som smøg sig på langs gennem Jylland. Dette betød også at handel med dagligvare, Industri og Benzinstationer var placeret langs denne vej gennem Skanderborg.
Når jeg omtaler Industri, så skal der lige tænkes i Industri i sin spæde opstart i Provinsen. Det var ikke for at der blev tænkt meget på Miljø / udledning. Der var Storslagteri, Nordens største Landbrugsindustri, Garveri, Savværker osv-osv. Alt dette betød også at Skanderborg Sø blev benyttet som affaldskværn / aftager af alt der kunne sendes i rør.
I den første halvdel af 1900 tallet var der ikke mange der ville bygge store fine boliger tæt ved denne Sø pga. af affald fra By og Industri.
Dette betød bla. at der er et stort frirum / baghaver mellem dette gamle handelsstrøg og Skanderborg Sø.

Nutid:
Vi har her i Byggeprojektet Lille Nyhavn opkøbt alle bygninger / boliger langs Adelgade 116 – 132. De gamle bygninger langs Adelgade -har og er vi i gang med at istandsætte, i respekt for deres tidstypiske facader. Det vil sige at alle bygninger bliver, -ja det vil sige at nr. 130 rives ned for at kunne danne byggevej, for at mod afslutning på projektet vil blive genopført, med en stor flot port / passage til Lille Nyhavn i stueetagen.
Vi har et grundareal mellem den gamle bebyggelse og Skanderborg Sø på ca. 6000 m2. På dette areal vil Lille Nyhavn blive bygget. Det bliver bygget helt ned til Skanderborg sø med 2 store sten belagt Torvearealer mellem bygningerne og en Bro langs søen.
Byggestilen er efter den tunge Pakhusstil hvor murstensfacader er pudset (mange forskellige farver) og vinduer er Dannebrog med store Fyldningsdøre i facaderne. Taget er sadeltag med vingetegl. En stor del af Terrasserne er bygget ind i bygningen med markante søjler. Værn, lamper og bænke er sortmalet jern som er tilpasset stilen.

Der vil blive 80 boliger i størrelsen fra 100 til 200 m2. I stuetagen er det planlagt 2000 m2 til småbutikker eller evt. restaurant eller hvad der vil kunne indpasses i dette boligområde.
Under dette byggeri vil der blive bygget 5000 m2. p-kælder med plads til 120 biler + 5 MC + 160 Cykel-pladser samt diverse rum for affaldshåndtering.

Opbygning:
Hele byggeplatformen vil blive omkranset af Spuns. Mod vand siden vil der blive nedpresset ca. 120 m. stålspuns og mod land / byggeriet vil der blive boret ca. 200 m. Sekantpæle.

Der vil komme en opfølgning med tidspunkt for Byggestart . . . . . . .

Du kan her se arkitektens 3D animationsfilm, som viser byggeriets arkitektur.

Forventet byggeopstart er start juli 2020.