Geotermisk fjernvarme i Aarhus

Pressemeddelelse
Klausuleret til den 26. april 2023

Vigtigt skridt på vejen mod geotermisk fjernvarme i Aarhus:
Seismiske undersøgelser skal kortlægge undergrunden

Fra 2025 skal Aarhus have geotermisk fjernvarme. I næsteugegennemføres seismiske undersøgelseraf undergrunden i Aarhus med hjælp fra fire speciallastbiler. Ruten er 25 km, og formålet er at finde ud af, hvordan vi bedstudnyttergeotermiens potentiale.

Dybt i undergrunden findes varmt vand, der kan pumpes op til jordoverfladen og bruges til at varme vandet i fjernvarmenettet. Energikilden hedder geotermi og er vedvarende som sol og vind – til gengæld er den til stede nat og dag året rundt uanset vejret. For at finde ud af hvordanvi bedst borer efter det geotermiske vand, skal undergrunden kortlægges. Det sker blandt andet ved at gennemføre såkaldte seismiske undersøgelser med hjælp fra fire speciallastbiler. Undersøgelserne gennemføres af geotermivirksomheden Innargi, og de starter i næste uge fra 1. maj.

”Geotermi er i bund og grund for varme, hvad vind er for el: En vedvarende kilde til grøn energi. Hvis vi skal være sikre på at udnytte geotermiens potentiale bedst muligt i Aarhus, så skal vi kende undergrunden, og det er derfor, vi gennemfører den her kortlægning. Den kommer blandt andet til at give os vigtig viden om sammensætningen i undergrunden, og om hvor dybt vandet ligger. Det har stor betydning, når vores geologer og ingeniører skal vurdere,hvordan vi bedst laver de geotermiske boringer,” siger Samir Abboud, der er administrerende direktør i Innargi.

Det er forsyningsselskabet Kredsløb og Innargi, som samarbejder om at etablere geotermisk fjernvarme i Aarhus.

Sådan foregår kortlægningen af undergrunden i Aarhus
Kortlægningen af undergrunden i Aarhus starter om aftenen den 1. maj og er færdig senest den 10. maj. Den foregår ved, at fire speciallastbiler sender vibrationer ned i undergrunden langs en nøje planlagt rute. Vibrationerne bliver registreret af såkaldte geofoner, som står langs vejkanten. De er en slags mikrofoner på størrelse med en mobiltelefon.

Ruten er 25 km. Rute 1 går fra Færgevej og Østhavnsvej på havnen mod vestad Marselis Boulevard og Skanderborgvej. Rute 2 går fra Oddervej i syd via Strandvejen, Spanien, Dynkarken, Havnegade, Skolebakken, Kystvejen, Nørreport, Nørrebrogade, Randersvej til Søftenvej i nord.
Personer, der bor på den planlagte rute, vil opleve, at de fire, hvide speciallastbiler kører forbi deres hjem mellem kl. 22 og kl. 6. Kortlægningen foregår om natten for at genere trafikken mindst muligt. Der vil være trafikforanstaltninger cirka 100 meter foran og lige bagved lastbilerne.

Som beboer vil man kunne høre lastbilerne køre forbi ogmuligvis mærke nogle vibrationer, fra cirka 10 minutter før lastbilerne passerer ens hjem og til 10 minutter efter, at lastbilerne er passeret. Vibrationerne varer 20 sekunder ad gangen.Har man et glas vand stående på bordet, svarer det til, at man vil kunne se krusninger på vandets overflade.
Vibrationerneer ikke farlige for hverken mennesker eller bygninger.

Geotermiskal bidrage til måleti Aarhus om CO2-neutralitet i 2030
Det geotermiske fjernvarmeanlæg i Aarhus bliver Europas største, når det er færdigt i 2030. Anlægget kommer til at bestå af i alt syv faciliteter, som til sammen kan dække 20% af byens fjernvarmebehov. Det svarer til 36.000 husstandes varmeforbrug.På den måde er geotermivigtigt forAarhus’mål om CO2-neutralitet i 2030 og for Kredsløbs ambition om at udfase brugen af træpiller fra 2030.

”Jeg er glad for, at planen skrider frem som forventet, og at vi nu kommer et vigtigt skridt nærmere i etableringsarbejdet. Det bliver spændende at følge og blive klogere på det geotermiske potentiale og i det hele taget at få et indblik i undergrunden, som man ikke har haft før,” fortæller Bjarne Munk Jensen, der er administrerende direktør i Kredsløb.

OM UNDERSØGELSEN AF UNDERGRUNDEN
Kortlægningen starter den 1. majpå en nøje planlagt rute, som dækker 25 km.
Hvis du bor på ruten, vil du kunne høre lastbilernelarmeog mærke nogle vibrationer af 20 sekunders varighed. Efter cirka 10-20 minutter vil lastbilerne have passeret dit hjem.
Lastbilerne kører primært i tidsrummet 22-06 for at genere trafikken mindst muligt.Der vil være trafikforanstaltninger cirka 100 meter foran og lige bagved lastbilerne.
Rute 1: Færgevej – Østhavnsvej – Marselis Boulevard – Skanderborgvej
Rute 2: Oddervej – Strandvejen – Spanien – Dynkarken – Havnegade – Skolebakken – Kystvejen – Nørreport – Nørrebrogade – Randersvej – Søftenvej
Se kort over ruterneog læs mere om kortlægningenpå: www.geotermipåvej.dk

MERE INFORMATION OM GEOTERMI I AARHUS
Kredsløb samarbejder med Innargi A/S om at bringe geotermi til Aarhus fra 2025 og frem. Læs mere omprojektet hos Kredsløb her: www.kredslob.dk/geotermi

Pressekontakt hos Innargi: Louise Blaabjerg Christoffersen (louise.blaabjerg@innargi.com / 60258639)
Pressekontakt hos Kredsløb: Anders Rødkjær Rasmussen (anrr@kredslob.dk / 2557 7809)

Om parterne:
Innargi er et geotermisk energiselskab, der finansierer, udvikler og drivergeotermianlæg. Til de seismiske undersøgelserfår Innargi hjælp af ingeniørvirksomheden GEO og den franske underleverandør, GTG.Innargi blev grundlagt i 2017 af A.P. Møller Holding og ejes i dag af A.P. Møller Holding, ATP og NRGi.
Kredsløb leverer fjernvarme til 330.000 mennesker og genanvender affald for 174.000 husstande i Aarhus Kommune.