Hjem på hjul

Hjem på hjul

Bygge-Bloggen besøger snart Anders Boisen (også kendt fra) bogen Hjem på hjul.
Anders bor i sit hjemmebyggede tinyhouse, som er et såkaldt “off gride” tinyhouse.

Anders har bevist at vi mennesker sagtens kan leve mere primitivt. Og i virkeligheden burde vi alle lære mere af mennesker som ham.

Video følger snart.


HÆVE / HAVEHUSET

HÆVE / HAVEHUSET

Hvad gør man hvis man har et havehus som flere gange bliver ødelagt efter en stormflod?
Det har Torben Christiansen sat sig for at finde en løsning på. Så han har lavet et havehus som kan hæves op på blot 40 sekunder, således at vandet ved stormflod ikke ødelægger gulve, vægge, inventar mv. i huset.


Det Gule Hus

Det Gule Hus

Bygge-Bloggen ser frem til at følge et spændende projekt i hjertet af København! Og vi glæder os til at tage jer med på den rejse, som denne ældre bygning fra 𝟭𝟳𝟮𝟱 skal ud på.

Udover at komme helskindet gennem 2 verdenskrige, så gemmer huset også på en historie fra år 1725. Mere om den senere.

Følg med her på siden, hvis du vil følge med i renoveringen af en fredet ejendom i detaljer. Vi kommer ind på 100 år gamle håndværksteknikker, en farvearkæologisk undersøgelse mv. når Ejer af firmaet Universalhuse ApS (Thomas Søndergaard) viser os ind bag byggehegnet 🎥👷🏻‍♂️👷🏻‍♂️


Næstveds nye vand- og svømmefaciliteter

Næstveds nye vand- og svømmefaciliteter

Byggefirmaet Morten C. Henriksen A/S fra Holbæk er i fuld gang med at opføre nye svømme – og vandfaciliteter i Næstved.
 
Svømmehallen får et sportsbassin med otte baner på 50 meter, hvilket betyder, at den nye bygning kan lægge vand til elitestævner og store kulturelle events.
 
Derudover kommer der et motionsbassin, et varmtvandsbassin, et morskabsbassin, en vandrutsjebane, udspring, damp- og infrarødsauna og omklædningsfaciliteter med mulighed for at benytte aflukkede omklædningsrum til for eksempel familier med små børn eller mennesker med særlige behov.
 
Der er lagt stor vægt på, at de nye faciliteter står mål med fremtidens svømning. Der bygges et anlæg, der er brugbart for alle målgrupper i Næstved. Masser af leg til børn, varmt vand til de ældre med gode omklædningsforhold og selvfølgelig masser af svømning.
 
Det skriver Næstved Kommune i en pressemeddelelse.
 
Vi glæder os til at vise Jer ind bag byggehegnet snarest mulig 🎥👷🏻‍♂️👷🏻‍♂️


Casa Del Renaissance - Borgen i Gistrup

Casa Del Renaissance – Borgen i Gistrup

I september og oktober måned besøger vi en mand som har bygget sin egen borg. Projektet er fyldt med spændene detaljer som leder tankerne tilbage til middelalderen.

Borgen er endu ikke helt færdigbygget. For ejeren elsker at finde på nye detaljer.

Vi glæder os til at vise Jer dette spændene projekt frem.


Underjordisk Skybrudstunel

Underjordisk Skybrudstunel

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel anlægges fra Vodroffsvej/Gammel Kongevej, under Kødbyen og ud til Kalvebod Brygge, hvor der også anlægges Skandinaviens største pumpestation, som kan pumpe regnvandet ud i havnen.

Projektet er en del af Frederiksberg og Københavns kommuners fælles skybrudskonkretiseringsplaner om en underjordisk skybrudstunnel fra den sydlige Skt. Jørgens Sø ud mod Kalvebod Brygge.

Projektet vil medvirke til at reducere oversvømmelser fra Vesterbro og det østlige Frederiksberg, da overløbsvand fra den eksisterende store spildevandsledning i Vodroffsvej i skybrudssituationer får overløb til tunnelen. I projektet indgår 3 skakter med tilhørende byggepladser.

Stor, kompleks opgave
Den 1,3 km. lange skybrudstunnel skal krydse under 21 jernbanespor og føres meget tæt på Metroens tunnelrør samt løbe gennem forurenet jord og under flere bevaringsværdige bygninger i tæt bymiljø.

I udførelsen bliver der rammet spuns og brugt sekantpæle til at etableres skaktene, og anlægges/bores med de samme teknikker, som er anvendt ved anlæg af Metroen.

Der bores fra skakte i hver ende af tunnelen, hhv. ved Vodroffsvej og Kalvebod Brygge, og ind mod Halmtorvet, hvor der etableres en modtageskakt, hvor borehovederne skal løftes op.

Når tunnelen står færdig om cirka fire år, vil den kunne føre vand fra ekstreme skybrud til Kalvebod Brygge, hvor det via en kommende pumpestation kan pumpes ud i havnen.

 


Luksus i Aarhus

Luksus i Aarhus

Murerfirmaet Kusk & Thomsen ApS er i gang med at opføre denne liebhaverbolig i Aarhus.

Bygge-Bloggen har besøgt byggepladsen for at se alle de vilde detaljer.

Adressen kan vi af forskellige grunde ikke oplyse, men vi lover at besøget bliver spændende.


Det levende hus

Det levende hus

Det Levende Hus består af Jens Martin Suzuki-Højrup og Carsten Erichsen som er både arkitekter og bygningskonstruktører.

Hver især har vi mange års erfaring med at tegne, projektere og udføre diverse former for projekter indenfor byggeri, indretning og design.

Målet med Deres huse er ikke bare at tage et traditionelt hus og så sætte miljøvenlige materialer på det, men derimod gennemtænke det hele fra bunden og skabe et nyt bud på hvordan fremtidens bæredygtige boliger kan se ud og fungere, så det passe ind i en moderne dansk kontekst og familiemønstre.

I Deres søgen efter inspiration til husene har de kigget mod Japan, hvor de har en meget lang tradition for at skabe små, funktionelle og kreative boliger i bl.a. træ.

Denne inspiration kan tydeligt ses i flere detaljer rundt omkring i Deres huse som har en tydelig inspiration fra både traditionel, men også moderne japansk arkitektur.

Disse japanske detaljer har vi “oversat”, så de har fået en dansk identitet og passer ind i en dansk kontekst.

Bygge-Bloggen besøger snart Det Levende Hus på byggepladsen. Følg med her og på Vores SoMe kanaler.


Geotermisk fjernvarme i Aarhus

Geotermisk fjernvarme i Aarhus

Pressemeddelelse
Klausuleret til den 26. april 2023

Vigtigt skridt på vejen mod geotermisk fjernvarme i Aarhus:
Seismiske undersøgelser skal kortlægge undergrunden

Fra 2025 skal Aarhus have geotermisk fjernvarme. I næsteugegennemføres seismiske undersøgelseraf undergrunden i Aarhus med hjælp fra fire speciallastbiler. Ruten er 25 km, og formålet er at finde ud af, hvordan vi bedstudnyttergeotermiens potentiale.

Dybt i undergrunden findes varmt vand, der kan pumpes op til jordoverfladen og bruges til at varme vandet i fjernvarmenettet. Energikilden hedder geotermi og er vedvarende som sol og vind – til gengæld er den til stede nat og dag året rundt uanset vejret. For at finde ud af hvordanvi bedst borer efter det geotermiske vand, skal undergrunden kortlægges. Det sker blandt andet ved at gennemføre såkaldte seismiske undersøgelser med hjælp fra fire speciallastbiler. Undersøgelserne gennemføres af geotermivirksomheden Innargi, og de starter i næste uge fra 1. maj.

”Geotermi er i bund og grund for varme, hvad vind er for el: En vedvarende kilde til grøn energi. Hvis vi skal være sikre på at udnytte geotermiens potentiale bedst muligt i Aarhus, så skal vi kende undergrunden, og det er derfor, vi gennemfører den her kortlægning. Den kommer blandt andet til at give os vigtig viden om sammensætningen i undergrunden, og om hvor dybt vandet ligger. Det har stor betydning, når vores geologer og ingeniører skal vurdere,hvordan vi bedst laver de geotermiske boringer,” siger Samir Abboud, der er administrerende direktør i Innargi.

Det er forsyningsselskabet Kredsløb og Innargi, som samarbejder om at etablere geotermisk fjernvarme i Aarhus.

Sådan foregår kortlægningen af undergrunden i Aarhus
Kortlægningen af undergrunden i Aarhus starter om aftenen den 1. maj og er færdig senest den 10. maj. Den foregår ved, at fire speciallastbiler sender vibrationer ned i undergrunden langs en nøje planlagt rute. Vibrationerne bliver registreret af såkaldte geofoner, som står langs vejkanten. De er en slags mikrofoner på størrelse med en mobiltelefon.

Ruten er 25 km. Rute 1 går fra Færgevej og Østhavnsvej på havnen mod vestad Marselis Boulevard og Skanderborgvej. Rute 2 går fra Oddervej i syd via Strandvejen, Spanien, Dynkarken, Havnegade, Skolebakken, Kystvejen, Nørreport, Nørrebrogade, Randersvej til Søftenvej i nord.
Personer, der bor på den planlagte rute, vil opleve, at de fire, hvide speciallastbiler kører forbi deres hjem mellem kl. 22 og kl. 6. Kortlægningen foregår om natten for at genere trafikken mindst muligt. Der vil være trafikforanstaltninger cirka 100 meter foran og lige bagved lastbilerne.

Som beboer vil man kunne høre lastbilerne køre forbi ogmuligvis mærke nogle vibrationer, fra cirka 10 minutter før lastbilerne passerer ens hjem og til 10 minutter efter, at lastbilerne er passeret. Vibrationerne varer 20 sekunder ad gangen.Har man et glas vand stående på bordet, svarer det til, at man vil kunne se krusninger på vandets overflade.
Vibrationerneer ikke farlige for hverken mennesker eller bygninger.

Geotermiskal bidrage til måleti Aarhus om CO2-neutralitet i 2030
Det geotermiske fjernvarmeanlæg i Aarhus bliver Europas største, når det er færdigt i 2030. Anlægget kommer til at bestå af i alt syv faciliteter, som til sammen kan dække 20% af byens fjernvarmebehov. Det svarer til 36.000 husstandes varmeforbrug.På den måde er geotermivigtigt forAarhus’mål om CO2-neutralitet i 2030 og for Kredsløbs ambition om at udfase brugen af træpiller fra 2030.

”Jeg er glad for, at planen skrider frem som forventet, og at vi nu kommer et vigtigt skridt nærmere i etableringsarbejdet. Det bliver spændende at følge og blive klogere på det geotermiske potentiale og i det hele taget at få et indblik i undergrunden, som man ikke har haft før,” fortæller Bjarne Munk Jensen, der er administrerende direktør i Kredsløb.

OM UNDERSØGELSEN AF UNDERGRUNDEN
Kortlægningen starter den 1. majpå en nøje planlagt rute, som dækker 25 km.
Hvis du bor på ruten, vil du kunne høre lastbilernelarmeog mærke nogle vibrationer af 20 sekunders varighed. Efter cirka 10-20 minutter vil lastbilerne have passeret dit hjem.
Lastbilerne kører primært i tidsrummet 22-06 for at genere trafikken mindst muligt.Der vil være trafikforanstaltninger cirka 100 meter foran og lige bagved lastbilerne.
Rute 1: Færgevej – Østhavnsvej – Marselis Boulevard – Skanderborgvej
Rute 2: Oddervej – Strandvejen – Spanien – Dynkarken – Havnegade – Skolebakken – Kystvejen – Nørreport – Nørrebrogade – Randersvej – Søftenvej
Se kort over ruterneog læs mere om kortlægningenpå: www.geotermipåvej.dk

MERE INFORMATION OM GEOTERMI I AARHUS
Kredsløb samarbejder med Innargi A/S om at bringe geotermi til Aarhus fra 2025 og frem. Læs mere omprojektet hos Kredsløb her: www.kredslob.dk/geotermi

Pressekontakt hos Innargi: Louise Blaabjerg Christoffersen (louise.blaabjerg@innargi.com / 60258639)
Pressekontakt hos Kredsløb: Anders Rødkjær Rasmussen (anrr@kredslob.dk / 2557 7809)

Om parterne:
Innargi er et geotermisk energiselskab, der finansierer, udvikler og drivergeotermianlæg. Til de seismiske undersøgelserfår Innargi hjælp af ingeniørvirksomheden GEO og den franske underleverandør, GTG.Innargi blev grundlagt i 2017 af A.P. Møller Holding og ejes i dag af A.P. Møller Holding, ATP og NRGi.
Kredsløb leverer fjernvarme til 330.000 mennesker og genanvender affald for 174.000 husstande i Aarhus Kommune.


TRÆ - Danmarks højeste træhus

TRÆ – Danmarks højeste træhus

I Aarhus skal der bygges danmarks højeste hus i træ. Det bliver 78 meter højt og man forventer at benytte en masse genbrugsmaterialer til bygningen.

Byggeriet kommer til at koste omkring 371 mio. kroner og det forventes færdig i andet halvår i 2024.

Slut maj i 2023 forventer Bygge-Bloggen at vise Jer den første video fra byggeriet.

Mere information tilgår løbende.


Thomas Uhrskov’s sommerhus

Thomas Uhrskov’s sommerhus

Vi har besøgt TV vært Thomas Uhrskov og hans kone Helle’s selvbyggerprojekt.
Helle har selv tegnet dette fantastiske hus og hende og Thomas står selv for at bygge det.
 
Se med i videoen som kommer til januar 2023.


Stråtækt canadisk bjælkehus

Stråtækt canadisk bjælkehus

Tilbage i 2012 blev dette canadisk-amerikanske bjælkehus på 392 m2 opført. Ja, faktisk blev det opført af 2 omgange. Men hvorfor? Se med i videoen her 🎥
 
Kom med ind bag de massive bjælker og hør om byggeprocessen, og ikke mindst se de fine detaljer 🏗
 
Og huset kan rent faktisk blive dit, da det netop er kommet til salg ved en Liebhavermægleren på nedenstående link:


Søndervig Vandværk

Søndervig Vandværk

Bygge-Bloggen har fået lov til at følge byggeriet af Søndervig Vandværk som bliver på 656 m2. Rundt om denne beplantes der insektvenlige og vildtvoksende blomsterarealer.

Jacob Frimor fra firmaet (Fungerium) har lavet en ekstra lille finesse da det nye vandværk bliver opført med en lund og en bænk. Her kan cyklister og andre kan tage et hvil og spise madpakke, samtidig med at der kan tappes frisk drikkevand – ganske gratis.

Læs mere om projektet på nedenstående link, hvor du kan se alle tegningerne:
PDF


Tiny House

Tiny House

David Westervik arbejder på et pilotprojekt med opførelse af bæredygtige mikrohuse eller “tinyhouse” i økosamfundet Grobund nær Ebeltoft. Konceptet er, at huset kan transporteres med lastbil, placeres på skruefundament og indeholde alle primære funktioner til køkken, badeværelse, stue og soveværelse. Udfordringen med mange “tinyhouse” er imidlertid, at det bliver for lille for mange og dermed ikke bæredygtig i det lange løb. Vi ønsker derfor at bygge et drivhus / udendørs hus / vinterhave, der let kan demonteres og transporteres sammen med huset.

David har arbejdet i designstudiet Atelier Kristoffer Tejlgaard, Studiet bag “Dome Of Vision”. Siden da er David blevet meget interesseret i huse i drivhuse og de fordele, der følger med dem. Han har også arbejdet med forskellige naturlige materialer såsom træfiberisolering og ler. I netop dette pilotprojekt er forsøgt at implementere al hans viden om huse i drivhuse, naturlig opvarmning, ventilation og bæredygtige materialer. Her er nogle af de fordele ved et drivhus i et drivhus:

– Passiv opvarmning: Huset opvarmes af solen, såvel som luften mellem klimaskærmen og huset har en isolerende effekt. Det anslås derfor, at der vil være et 30-40% reduktion i varmeforbruget.
– Klimaskærmen sikrer også beskyttelse af facaden.
– Du får en bufferzone mellem inde og ude, hvor de, der bor i huse i drivhuse, siger, at de får foråret tidligere og sommersæsonen forlænget. Beskyttelse mod vind, regn og en højere temperatur giver et middelhavsklima. Konservatoriet bliver således et vigtigt beboelsesrum, men også muligheder for at dyrke dine egne grøntsager.

Byggeriet er igang på Grobund, et økosamfund ved Ebeltoft, der har ambitionen om at være et kulturelt knudepunkt og 100% offgrid. Der er også mange andre iværksættere inden for bæredygtig konstruktion og småhuse. Projektet har for nylig også fået stor opmærksomhed i forskellige medier.

Læs mere her


Gentræ

Gentræ

Hvert år smides der omkring 50.000 tons træ ud fra Dansk byggepladser og Udfordringen er, at dette byggepladstræ ender som brændsel hvert år.
Verdens råstofressourcer er ikke uendelige, og fremtidens bæredygtige byer skal derfor bogstaveligt talt bygges af affald.

GENTRÆ indsamler byggepladstræ, renser det og sælger det. Målet er at redde op til 50.000 ton byggeplads træ årligt fra at ende som brændsel.

Bygge-Bloggen har sammen med Stark, Gen Træ, samt Brasø lavet et pilotprojekt for musikker & sangskriver Chief1. 80% af skuret blev lavet i Gen Træ.

Læs evt. mere om Gen Træ:
https://kampagner.stark.dk/gentrae2021/


Veddum Kær - Vindmøller

Veddum Kær - Vindmøller

I nordjylland, nærmere betegnet i Veddum Kær skal der bygges 9 store nye 4,5 mgw vindmøller, så skal stå på et stort betonfundament.

I februar, marts og april 2021 følger vi selve udførelsen af disse store fundamenter.
Vi kommer ind på ord som megawatt, støttejern, sugespidser mv.

Vi glæder os til at vise Jer den endelige video til sommeren 2021.


Nem Bilvask

Nem Bilvask

Vi kommer ind bag byggehegnet ved Danmarks største vaskecenter i Horsens.
Vaskecentret er beliggende på Høegh Guldbergs Gade 44, og kommer til at rumme 3 vaskehaller, 3 selvvaske anlæg og et stort indendørs pusleområde, samt 1 udendørs selvvask anlæg til campingvogne og både.


Bunker i baghaven

Bunker i baghaven

I Hanstholm er der fyldt med bunkers i hele byen.
Hvad vil du gøre, hvis du pludselig fandt en bunker fra Anden Verdenskrig i din have?
Følg med når vi til november / december 2020 kommer ind bag byggehegnet.
Tegningen her er en såkaldt Regelbau 605, som der kun findes to af i Danmark og 9 i alt i verden.


Aarhus Nye Brandstation (Nord)

Aarhus Nye Brandstation (Nord)

Østjyllands Brandvæsen opfører ny fuldtidsbemandet brandstation i Lisbjerg,Station Aarhus Nord.

Et intelligent indeklima på stationen skærmer brandfolkene mod farlige
partikler fra røg, og køretøjer og materiel vil hurtigt og sikkert kunne klargøres til indsatser. Den gennemtænkte indretning sigter mod at skabe optimale arbejdsbetingelser med fokus på fleksibilitet og flow. Ligeledes etableres derattraktive faciliteter til døgnophold.

Byggeriet har stor fokus bæredygtighed med særligt fokus på cirkulær økonomi og totaløkonomiske løsninger, der også afspejler sig i arkitekturen. Blandt andet vil man i facadeløsningen genanvende upcyclede materialer som brændt træ.

Byggeriet forventes at stå færdig til efteråret 2021 og bygge-bloggen glæder sig til at vise Jer ind bag byggehegnet.

Du kan læse mere omkring byggeriet på nedenstående links:

https://www.beredskabsinfo.dk/brandvaesen/saadan-kommer-brandstationaarhus-nord-til-at-se-ud/

https://cubo.dk/projekt/ny-brandstation-station-aarhus-nord/


Regan Vest

Regan Vest

Danmarks største koldkrigsbunker👷‍♂️ – Del 1 af 2:
Ind til 2012 kendte kun regeringen til Koldkrigsmuseet REGAN Vest, som ligger 60 meter under jorden i Rold Skov. Selv byggeledelsen og håndværkerne kendte ikke til anlæggets formål👷‍♂️.
Bygge-Bloggen har fået et indblik i hvordan denne kæmpe bunker blev opført i al hemmelighed tilbage i 1960’erne. I første del vil Jens Ove Skærbæk fra Nordjyllands Historiske Museum vise os rundt i bunkeren.
Næste afsnit (del 2) bliver vist her på bygge-bloggen den 5 maj og her ser vi hvordan denne bunker bliver lavet om til et museum, hvilket ikke er helt nemt når bygningen ligger 60 meter under skoven👷‍♂️🌲.
Vil du vide mere om Regan Vest kan du læse mere på dette link: https://nordmus.dk/u/regan-vest/

  • Nordjyllands Historiske MuseumDTEK.dk
  • Lillegården Ventilation A/S
  • Aarestrup Tømrerforretning A/S
  • COWI
  • Rebild Kommune

#byggebloggen #byggeri #bunker #rebildkommune #roldskov #reganvest


Danmarks Højeste træhus

Danmarks Højeste træhus

På Nørrebrogade 190 i København, skyder der snart Danmarks højeste træhus op.
CREE Danmark vil bygge 20 studielejligheder med cafe i stueplan.

Byggeriet forventes at opstarte juli 2020 – så glæd dig til at se videoer fra dette projekt.

#MOE rådgivende ingeniører.
#Wilhelm Lauritsen Arkitekter.
#CREE Danmark.


Skæve Boliger

Skæve Boliger

Københavns Kommune er i 2020 ved at etablere boligere til hjemløse. Projektet er yderst bæredigt, og vi har fulgt byggeprocessen.

Hvis du vil vide mere omkring byggeriet, så kig på nedenstående link.

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/e88e8323-3648-477f-80b1-4cb47a782f39/fb450b95-b72a-4802-8e78-c1ed84d749d7/Attachments/18730583-25791721-1.PDF


Friland ler & halmballehus

Friland ler & halmballehus

På Friland er familien Hygebjerg igang med at opføre et hus, opbygget i halmballer og ler. Vi glæder os til at vise Jer byggeriet.

Første videoindslag forventes at komme i juli 2020.


Lille Nyhavn – Skanderborg

Lille Nyhavn – Skanderborg

Vi skal følge byggeriet af Lille Nyhavn

Lille Nyhavn er et byggeprojekt i Skanderborg. Projektet har været undervejs i ca. 12 år. fra tanke / ide´ til der hvor vi er nu med de sidste streger udtaler Projektchef Søren Dyhm (Lille Nyhavn A/S).

Der var engang:
Det hele er startet med at der blev erhvervet nogle boliger her i det centrale Skanderborg midtby. Boligerne er typisk fra sidst i 1800 og begyndelsen af 1900. Boligerne udgør det gamle hovedstrøg (Adelgade 116 – 132) hvor en stor del af byens handel foregik. Dette hovedstrøg har bagsiden af bebyggelsen vendt mod den skønne Skanderborg Sø.
Adelgade var også den gamle Hovedvej (A10) som smøg sig på langs gennem Jylland. Dette betød også at handel med dagligvare, Industri og Benzinstationer var placeret langs denne vej gennem Skanderborg.
Når jeg omtaler Industri, så skal der lige tænkes i Industri i sin spæde opstart i Provinsen. Det var ikke for at der blev tænkt meget på Miljø / udledning. Der var Storslagteri, Nordens største Landbrugsindustri, Garveri, Savværker osv-osv. Alt dette betød også at Skanderborg Sø blev benyttet som affaldskværn / aftager af alt der kunne sendes i rør.
I den første halvdel af 1900 tallet var der ikke mange der ville bygge store fine boliger tæt ved denne Sø pga. af affald fra By og Industri.
Dette betød bla. at der er et stort frirum / baghaver mellem dette gamle handelsstrøg og Skanderborg Sø.

Nutid:
Vi har her i Byggeprojektet Lille Nyhavn opkøbt alle bygninger / boliger langs Adelgade 116 – 132. De gamle bygninger langs Adelgade -har og er vi i gang med at istandsætte, i respekt for deres tidstypiske facader. Det vil sige at alle bygninger bliver, -ja det vil sige at nr. 130 rives ned for at kunne danne byggevej, for at mod afslutning på projektet vil blive genopført, med en stor flot port / passage til Lille Nyhavn i stueetagen.
Vi har et grundareal mellem den gamle bebyggelse og Skanderborg Sø på ca. 6000 m2. På dette areal vil Lille Nyhavn blive bygget. Det bliver bygget helt ned til Skanderborg sø med 2 store sten belagt Torvearealer mellem bygningerne og en Bro langs søen.
Byggestilen er efter den tunge Pakhusstil hvor murstensfacader er pudset (mange forskellige farver) og vinduer er Dannebrog med store Fyldningsdøre i facaderne. Taget er sadeltag med vingetegl. En stor del af Terrasserne er bygget ind i bygningen med markante søjler. Værn, lamper og bænke er sortmalet jern som er tilpasset stilen.

Der vil blive 80 boliger i størrelsen fra 100 til 200 m2. I stuetagen er det planlagt 2000 m2 til småbutikker eller evt. restaurant eller hvad der vil kunne indpasses i dette boligområde.
Under dette byggeri vil der blive bygget 5000 m2. p-kælder med plads til 120 biler + 5 MC + 160 Cykel-pladser samt diverse rum for affaldshåndtering.

Opbygning:
Hele byggeplatformen vil blive omkranset af Spuns. Mod vand siden vil der blive nedpresset ca. 120 m. stålspuns og mod land / byggeriet vil der blive boret ca. 200 m. Sekantpæle.

Der vil komme en opfølgning med tidspunkt for Byggestart . . . . . . .

Du kan her se arkitektens 3D animationsfilm, som viser byggeriets arkitektur.

Forventet byggeopstart er start juli 2020.


Lanternen Esbjerg

Lanternen Esbjerg

Bygge-Bloggen har fået lov til at følge byggeriet af Esbjergs nye Maritime søsportscenter (Lanternen).

Lanternen skal samle nuværende aktive udøvere af forskellige vandsportsdiscipliner samtidig med, at nye udøvere også skal kunne komme til.

Projektet bliver omkring 3000 m2 og forventes at koste omkring 50 millioner kroner.

Forventet byggeopstart er medio august 2020.


SMUKfest 2019

SMUKfest 2019

Vi har fået lov til at følge Danmarks absolut Smukkeste Byggeplads – #Smuk Fest i Skanderborg.

I år 2019 havde #Smuk Fest 40 års jubilæum og det kræver en god portion planlægning af opbygge Danmarks næststørste festival.


Træhus på Christiania

Træhus på Christiania

Midt i #København ligger #Christiania og her skal vi følge byggeriet af et træhus som bliver bygget på såkaldte #skruefundameter, som er boret ned af firmaet Fremtidens #Fundament A/S.


Systematic Aarhus

Systematic - 60 meter højhus i Aarhus

BASE Erhverv er i gang med at opføre et 15 etagers højhus i Aarhus og Per Aarsleff står for udførelse af råhuset.
I denne video får I et indblik i, hvordan man støber selve råhuset som bliver hele 60 meter højt.
Så har du højdeskræk, så kig ikke med i denne video…..

Tak til Jakob Hesdorf fra Per Aarsleff for rundvisningen bag byggehegnet.

Projektdata:
– Bygherre: Ejendomsselskabet Olav de Linde
– Lejer: Systematic A/S
– Arkitekt #Erik Arkitekter
– Kontorhuset bliver på 7350 m2.
– Bygningen bliver 60 meter høj.
– Drone credit HauCon Norge AS

IBF – Beton til Tiden
ERIK arkitekter
NIRAS
Toke Ø Svensson
Bygge-bloggen


Løvtag

Løvtag

I de smukke omgivelser ved Mariager Fjord er der i 2019 opført et hotel, bygget op i trætoppene. Processen med godkendelser har været lang men resultatet er de hele værd. Hotellet er designet af #Arkitekt MAA Sigurd Larsen. Hovedentreprenør på byggeriet var #Bjarne Brath A/S.


Fremtidens hjem

Fremtidens hjem

#Eurodan Huse har bygget fremtidens hus, som er udstyret med alt hvad hjertet kan begære. Vi har fået et kig ind i huset, som fået den store udstyrspakke.

Vi forventer at kunne vise en video af huset medio august 2020.


Classic Race Aarhus

Classic Race Aarhus

For 10. gang i træk blev der i 2019 afholdt #Classic Race i Aarhus og vi har fulgt selve opbygningen af banen og de omkringliggende områder. Nogle af bygge-bloggens sponsere var også med til selve racerløbet og Toke fik også en tur i #John Nielsens gule #Ferrari, hvor der blev kørt om kap med #Stark Racing samt #Strøjer Tegl Team Flexlease.nu.


Pumpestation Skanderborg

Pumpestation Skanderborg

#Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udført et nyt elementdæk over en 3 etagers høj underjordisk pumpestation. Arbejdet blev udført af #Ommen & Møller A/S og elementdækket blev leveret af #Perstrup Beton Industri A/S. Se med her hvordan natarbejdet forgik i kold nat i marts 2019.


Tapdrup Viborg

Tapdrup Viborg

I Viborg, nærmere betegnet Tapdrup har vi fulgt en families nye drømmehus projekt. Huset er opført af byggefirmaet #Gamborg Byg og inden fundamentet blev støbt, måtte #Ivan Jacobsen A/S #pilotere med betonpæle i 14 meters dybde.